Váš košík
 

 
Potravinový kódex - hlava upravujúca prídavné látky v potravinách
potravinovy-obalka-medium.jpg
detailný obrázok 
Dvanásta hlava Potravinového kódexu, vymedzuje pojmy, upravuje požiadavky na prídavné látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania. Táto hlava druhej časti je platná od 1. marca 2008.
 
Tovar.č.:PD-01021
Dostupnosť: k dispozícii


Kúpiť
Dvanásta hlava Potravinového kódexu, vymedzuje pojmy, upravuje požiadavky na prídavné látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania.
Táto hlava druhej časti je platná od 1. marca 2008.
 
Výnos

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL,
ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca prídavné látky v potravináchMinisterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


D R U H Á  Č A S Ť

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

DVANÁSTA HLAVA

PRÍDAVNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH